Home

IMG_3509Het Nederlands Genootschap van Bibliofielen (NGB) is een vereniging van boekenliefhebbers met als doel het bevorderen van de liefde voor en de kennis van het boek in het Nederlandse cultuurgebied (dat ook Vlaanderen kan omvatten).
De belangstelling van de leden richt zich op het mooie, zeldzame of interessante boek, van middeleeuwse handschriften en vroege drukken tot moderne bibliofiele uitgaven.

Sommige leden verzamelen boeken op hun interessegebied, anderen hebben beroepshalve of puur uit interesse affiniteit met het bijzondere boek.

Als vereniging van liefhebbers – maar op kwalitatief hoog niveau – tracht het Genootschap zijn doel te verwezenlijken door de onderlinge contacten tussen bibliofielen te versterken en activiteiten te organiseren op het gebied van de bibliofilie. Sinds de oprichting in 1991 heeft het Genootschap dan ook talloze Activiteiten ontplooid in de vorm van bijeenkomsten, excursies, tentoonstellingen, jaarboeken en andere publicaties.

Bij bijeenkomsten en excursies worden boeken en boekencollecties bekeken met aandacht voor vorm en inhoud van de boeken binnen hun cultuurhistorische context. In de vanaf 1993 fraai uitgegeven Jaarboeken staan artikelen van leden en anderen over een breed scala van bibliofiele onderwerpen. Daarin zijn ook gedetailleerde verslagen van alle activiteiten te vinden.

Heeft u vragen, opmerkingen of interesse in bepaalde zaken, ga dan naar ‘contact’ in het menu rechts en vul het formulier onderaan de pagina in.
U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.