IEDEREEN KAN LID WORDEN VAN HET GENOOTSCHAP

HET LIDMAATSCHAP

U bent als lid van harte welkom bij ons puur omdat u affiniteit heeft met bijzondere boeken maar natuurlijk ook als u verzamelaar bent of zich beroepshalve met het onderwerp bezig houdt .
Een verzameling is zeker geen voorwaarde om uw plek te vinden in het genootschap. De diversiteit van het gezelschap blijkt uit de verzamelgebieden binnen het genootschap: incunabelen ( de eerste vorm van boekdrukkunst), architectuurboeken, kinderboeken, handgekleurde boeken, bijbels, kunstenaarsboeken, bijzondere boekbanden, private press uitgaven, oude boeken in brede zin.

Voordelen van het lidmaatschap
1.  Bijwonen van de ledenvergadering in het voorjaar meestal met een voordracht en boekenschouw. Inclusief lunch en borrel is dit een dagprogramma.
2. Het jaarboek met artikelen van de leden wordt (gratis) aan de leden verstrekt.
3. Jaarlijks r kleine excursies voor ca. 5-15 leden bij een van onze leden die dan zijn/haar collectie presenteert.
4. Aan het eind van de zomer is er (op eigen kosten) een “zomerreis” van 3-5 dagen naar het buitenland, waar bijzondere openbare collecties worden bezocht.
5. Elke vijf jaar verschijnt er een jubileumboek samengesteld door leden en buitenstaanders. Er verschenen boeken met als thema belangrijke Nederlandse boekveilingen, de Complete verzameling, Reis in drukken, Uit de schaduw (over verzamelingen van onze leden).
6. Enkele malen per jaar verschijnt er een (elektronische) nieuwsbrief met berichten over ons genootschap, tentoonstellingen, uitgekomen boeken en andere wetenswaardige bibliofiele gebeurtenissen.
7. Indien u ook lid wordt van de vereniging van Antwerpse Bibliofielen (https://bibliofielen.be) krijgt u een korting van 5 euro op dat lidmaatschap en een korting van 5 euro op het lidmaatschap van het genootschap.

Het lidmaatschap van het genootschap kost voor een jaar 85 euro, een partnerlidmaatschap kost 30 euro.