NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN

OVERZICHT VAN ONZE JAARBIJEENKOMSTEN

VOORJAAR: LEDENVERGADERING

NAJAAR: BIJEENKOMST  ZONDER VERGADERING

Tweemaal per jaar wordt er een bijeenkomst voor het hele genootschap gehouden . In de voorjaarsbijeenkomst geeft het bestuur rekenschap van haar activiteiten. Zowel in de voorjaarsbijeenkomst als in de najaarsbijeenkomst zijn er interessante presentaties op boek- of boekband- gebied. De inhoud kan zeer variëren alleen al in het tijdgebied dat wordt gekozen ergens tussen de middeleeuwen en de moderne tijd in. Vaak wordt hiervoor een spreker van buiten het genootschap aangetrokken. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn o.a.: kinderboeken, schoolprijzen, oude handschriften, lettervormen en natuurwetenschappen.
De bijeenkomsten zijn bij uitstek ook de gelegenheid om andere leden te ontmoeten en een gezellige borrel te drinken.