NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN

Het Nederlands Genootschap van Bibliofielen (NGB) is een vereniging voor liefhebbers van de vorm en inhoud van mooie of interessante boeken. De belangstelling van onze leden is heel breed, van middeleeuwse handschriften tot spectaculaire kunstenaarsboeken. Het genootschap richt zich vooral op het Nederlandse cultuurgebied (dat ook Vlaanderen kan omvatten).

U bent als lid welkom bij ons puur omdat u affiniteit heeft met bijzondere boeken maar natuurlijk ook als u verzamelaar bent of zich beroepshalve met het onderwerp bezig houdt .

In het Genootschap versterken we de onderlinge contacten tussen bibliofielen door informatie uit te wisselen en activiteiten te organiseren op het gebied van de bibliofilie. Er zijn regelmatig bijeenkomsten waarin specifieke onderwerpen worden besproken of excursies worden gemaakt naar tentoonstellingen of bijzondere verzamelingen zowel openbaar als privé Eenmaal per jaar stellen de leden een jaarboek samen. Daarnaast worden bijzondere uitgaven verzorgd ter gelegenheid van het lustrum van het genootschap.