NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN

OVERZICHT VAN PUBLICATIES

JAARBOEKEN, JUBILEUMBOEKEN EN ANDERE PUBLICATIES.

Het genootschap brengt elk jaar een jaarboek uit. Het geeft een inzicht in het achterliggende jaar en bevat daarnaast een keur aan artikelen van de leden van het genootschap. Elke vijf jaar wordt er een jubileumboek samengesteld rondom een bepaald thema zoals belangrijke veilingen van collecties, de complete verzameling of de verzamelingen van leden. Daarnaast verschenen er in het verleden nog enkele ander publicaties.
Voor leden zijn de publicatie te koop bij het secretariaat middels het bestelformulier. Geeft u er zich wel rekenschap van dat niet alle uitgaven nog op voorraad zijn.

.
.

JAARBOEKEN

JUBILEUM UITGAVES

ANDERE PUBLICATIES