NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN

JAARBOEKEN

Het Nederlands genootschap van bibliofielen brengt elk jaar een jaarboek uit dat wordt samengesteld uit bijdragen van de leden. In 2023 is het 30ste jaarboek uitgekomen waarin onder andere een index op auteursnamen van alle jaarboeken is opgenomen. Een schat aan informatie dus. De jaarboeken zijn voor leden in het lidmaatschap inbegrepen. Niet-leden kunnen, zolang voorradig, exemplaren bestellen bij uitgeverij de Buitenkant in Amsterdam.


Download hier de index op auteursnamen zoals opgenomen in het jaarboek 2022.

Onder de pagina bevindt zich een werkbalk. Daarmee kan door het document worden gegaan.

 Index op auteursnamen jaarboek NGB 2

Jaarboek 2022

Artikelen door leden in het Jaarboek

Voorwoord
WIM RUIJGROK voorzitter

Jaarverslag van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen over 2022
GERDA c. HUISMAN secretaris

‘Door geographische beschrijvinghe verlicht’. Ingebonden kaarten in Nederlandstalige bijbels uit de eerste helft van de zestiende eeuw
RENSKE ANNELIZE HOFF

Prijsboeken in de Collectie Six te Amsterdam
JAN SPOELDER

Adriaen vande Venne (1589-1662). Een minder bekende taalvirtuoos en satiricus uit de zeventiende eeuw
FRITS BOOY

Bezwaren tegen den geest der eeuw (1823). Een geruchtmakend geschrift uit de Leidse ‘Domperfabriek’
RICK HONINGS

Handtekeningen van waarde. Autografenverzamelingen in de Universiteitsbibliotheek Leiden
MART VAN DUIJN

BOEKBEELD
‘The Books of Groningen’
GERDA C. HUISMAN

EX-LIBRIS
Ex-librissen van enkele Nederlandse historici
ANTON VAN DER LEM

Index op de artikelen in hetJaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen r-xxx

Over de auteurs

Jaarboek 2021

 

Artikelen door leden in het jaarboek.
Louis Ph. Sloos: ‘A tous les Saints Militaires de tous les siècles passés, présens & futurs’. Militaire geestelijke verzorging in de vroegmoderne tijd en aan het begin van de negentiende eeuw aan de hand van eigentijdse boeken.
• Adriaan Plak: Een onbekende titeluitgave van de eerste Nederlandse druk van Van Meteren.
• Kasper van Ommen: ‘Ik ben arm in alles, vooral in boeken’, Joseph Scaliger en zijn oosterse en westerse bibliotheek.
• George Hartong en Henk Nalis: Nathanaël en Joannes Cost, de laatste drukkers in De Vergulde Bijbel te Deventer (1637-1674).
• Willem Heijting: ‘Niet in de STCN’. Verweesd gedrukt erfgoed, bibliofilie en mecenaat.
• Truusje Goedings: ‘The Mensing Library’ in drie delen (1936/1937): de catalogus van A.L. De Meuleneere.
• Suzan Folkerts: [Boekbeeld] Een Steinbuch ter ere van Uitgeverij Kluwer in Deventer.
• Robert Havelaar: [Ex-Libris]: Ex-libris op wielen.

JAARBOEKEN ALGEMEEN

De jaarboeken gaan terug tot 1993. De oudste jaren en enkele recente uitgaven zijn niet allemaal meer voorradig.

Boek van het Jaar.
In vrijwel elk Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen is een artikel aan het ‘Boek van het Jaar’ gewijd.

o 2020 Het Groote Tafereel der Dwaasheid (1720)
o 2019 Herfsttij der Middeleeuwen (1919)
o 2018 De Courante uyt Italien en Tijdinghen uyt verscheyde quartieren (1618)
o 2017 Vondels Vorsteliicke Warande (1617)
o 2016 Over boekkunst en de Zilverdistel (1916)
o 2015 Veertig plus (2015)
o 2014 Bibliotheca Furliana (1714)
o 2013 Hortus Eystettensis (1613)
o 2012 Honderd jaren Insel-Bücherei (1912)
o 2011 Lof der Zotheid van Desiderius Erasmus (1511)
o 2010 Tristan en Isolde van Gottfried von Straßburg (1210)
o 2009 Der Zwiebelfisch, eine kleine Zeitschrift für Buchwesen und Typographie van Hans von Weber (1909)
o 2008 De historie vanden vier Heemskinderen gedrukt door Jan Seversoen (1508)
o 2007 Toneel. Der loflijcke Schrijfpen Ten dienste vande Constbeminnende Jeucht van Maria Strick (1607)
o 2006 Van oude menschen de dingen die voorbijgaan van Louis Couperus (1906)
o 2005 Typenrepertorium der Wiegendrucke van Konrad Haebler (1905)
o 2004 Cijfferinghe van Willem Bartjens (1604)
o 2003 Kunst en Maatschappij van William Morris verzorgd door S.H. de Roos (1903)
o 2002 Dictionnaire raisonnée de bibliologie van E-G. Peignot (1802)
o 2001 Gysbrecht van Aemstel van Vondel in de prachteditie van Derkinderen (1901)
o 2000 Historie des Ouden en Nieuwen Testaments van Pieter Mortier (1700)
o 1999 Hypnerotomachia Poliphili van Francesco Colonna (1499)
o 1998 Apocalipsis cum figuris van Albrecht Dürer (1498)
o 1997 History of British Birds, the figures engraved on wood by Thomas Bewick (1797)
o 1996 The Works of Geoffrey Chaucer van William Morris (1896)
o 1995 Atlas van Gerard Mercator (1595)
o 1994 Das Narrenschiff van Sebastian Brandt (1494)
o 1993 Liber Chronicarum van Hartmann Schedel (1493)