NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN

JAARVERGADERING 2021

Op 16 januari 2021 bestond het genootschap 30 jaar. De jaarvergadering was de eerste fysieke bijeenkomst na corona. Hoofdonderwerp was de overdracht van het voorzitterschap van Eddy Schuyer naar Wim Ruijgrok. Wim heeft een brede belangstelling. Hij interesseert zich onder meer voor muziek, moderne kunst, poëzie en biografieën. De kern van zijn collectie bestaat uit kunstenaarsboeken, vaak avant-garde boeken in een compleet afwijkende omvang en vormgeving. Tijdens deze “vergadering werd ook het jubileumboek uitgereikt “Eenmaal, andermaal! Dit jubileumboek handelt over veilingen van belangrijke boekencollecties in Nederland n de 19e en 20e eeuw.