NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN

JAARVERGADERING : 2022

Gehouden in het Noord-Hollands Archief in Haarlem. Er was een welkomstwoord door de voorzitter Wim Ruijgrok en de directeur van het archief Lieuwe Zoodsma. Na de lunch waren er het middagprogramma twee sprekers nl. Jan Spoelder over het oude bezit van de Haarlemse Rederijkerskamer en herensociëteit ‘Trou moet Blycken. Dit werd gevolgd door een presentatie van Jos van Heel over de collectie Costeriana in het Noord-Hollands Archief gevolgd door een bezichtiging van het Noord-Hollands Archief.
.